Baloo möter behoven!

Vilka behov har företag och organisationer som vill satsa på digitalt lärande? Vilka är de, vad letar de efter och vad tycker de om Baloo? Vi har intervjuat Alexandra som är account executive på Baloo.