Onboarding, onboarding, onboarding… Allt fler organisationer börjar inse att onboardingen är en väldigt viktig del av rekryteringsprocessen. I vårt förra inlägg skrev vi om hur vi kan göra onboardingen till en riktigt awesome upplevelse för den nyanställda medarbetaren. Genom att tillhandahålla preonboarding, trevliga fikamöten och get-to-knows men också genom att lyfta de nyanställda. Men hur vet vi om vi har lyckats med onboardingen? Här är några sätt att ta reda på om er onboardingprocess fungerar bra eller inte.

#1: Onboardingprocess är bra att ha men glöm inte att utvärderingen av processen är minst lika viktig

Superbra att ni har en process för onboarding men om ni inte utvärderar den med jämna mellanrum så är det svårt att veta om den är bra eller inte. Om ni lägger till ett steg för utvärdering av processen så kan ni kontinuerligt samla in feedback från era anställda för att höra hur de faktiskt upplevde onboardingen. Vad funkade bra? Vad kändes jobbigt?

#2: Mät ledtider för att ha koll på vad som faktiskt funkar i er digitala onboarding

Hur bra är onboardingutbildningen ni har? Vilket värde ger den? Våga experimentera med olika sätt att genomföra er digitala onboarding. Låt en grupp genomföra en kurs, nästa grupp får göra en annan. Hur lång tid tog det att genomföra Utbildning A jämfört med Utbildning B? Vilken gav mest värde för medarbetaren?

#3: Sätt onboardingmål för de olika rollerna ni har på företaget

Sätt upp olika mål för de roller ni har på företaget. När målen är uppnådda har ni lyckats med onboardingen! För en kommunikatör kan det till exempel vara mål som “Färdigställt ett mindre textuppdrag” eller “Publicerat ett inlägg på företagets LinkedIn-profil”. För en säljare kan det vara “Medverkat på ett säljmöte” eller “Hållit en säljpresentation”. Genom att bryta ner onboardingen i konkreta mål kan ni mäta hur fort målen uppnås. Om ni har en fantastisk onboardingprocess går det fortare för den nyanställda att nå målen.

Investera i onboardingen för att få medarbetare som stannar

Studier visar att nyanställda medarbetare som möts av en välstrukturerad onboardingprocess har 65% högre sannolikhet att stanna på företaget upp till tre år. Det kostar mycket i tid och pengar att rekrytera och anställa en medarbetare. Att då inte lägga några resurser på att få medarbetaren att känna sig välkommen, värdefull och produktiv genom en bra onboardingprocess – det är inte en bra strategi.

Så utvärdera era processer, mät ledtider, sätt onboardingmål och säkerställ att ni ger era anställda en riktigt bra första upplevelse hos er!

Många av våra kunder använder Baloo för sin onboarding. Det gör även vi själva här på Ping Pong AB!

Baloo för onboarding

Prova ni med!
Bild