Det ligger så mycket i det begreppet – en lärande organisation. Så mycket värderingar och antaganden, så många föreställningar om vad det betyder, vad det innebär i praktiken och hur vi når en lärande organisation. Vi tror att en av nyckelfaktorerna för att nå en lärande organisation är att låta lärande och digitalisering gå hand i hand.

Leda till lärande – en rapport om att skapa en lärande organisation

Det var i våras som vi började nysta i begreppet lärande organisation. Vi satte oss i en workshop med nyckelpersoner från olika företag och diskuterade just de frågorna: vad är en lärande organisation och hur får vi till det? Diskussionerna från det samtalet ledde till en rapport som vi har jobbat med att sammanställa under sommaren. En gedigen rapport där vi bland annat tar upp de 10 insikter som vi kom fram till i diskussionerna. Ladda ner rapporten här.

Där tar vi upp vilken enorm vinst det är för en organisation att nå ett stadie där de kan kalla sig en lärande organisation – där organisationsgränserna suddas ut för att främja diskussion och lärande mellan medarbetare och team, där man strävar efter ett gemensamt mål – en gemensam vision. Där individen känner att hen utvecklas och kan bidra till andras positiva utveckling.

Digitalisering och lärande i symbios

Vi är övertygade om att en av de viktigaste faktorerna för att skapa en lärande organisation är att låta lärande och digitalisering gå hand i hand. Att hitta den en balanserad kombination av lärande och digitalisering – ett sätt att paketera er organisations kunskap i ett format som möter de krav och förväntningar som dagens användare har på verktygen i deras digitala vardag.

Det måste vara enkelt att använda

För att kunna göra det här måste man tänka om – vad är det man egentligen behöver i ett digitalt verktyg för att kunna paketera och nå ut med kunskap? I kravformuleringar är det lätt att önskelistan blir låå-å-åång. Man vill täcka upp för alla scenarier och behov som kan uppstå.

Här gäller det dock att man ser till verkligheten – vad är det som gör att det är så många som använder Youtube, Instagram och Twitter? Vad är det som gör Spotify och Slack till så bra verktyg? Vi tror att det till stor del handlar om att verktyget är enkelt att använda. Att man som användare känner igen sig i gränssnittet. Därför är det viktigt att man mitt i kravformuleringen inte glömmer bort att lägga stor vikt vid användarvänlighet. Att man identifierar de verkliga behoven och drivkrafterna och bygger ett verktyg som stödjer dessa. Hitta de riktiga användarflödena och scenarierna som gömmer sig bakom de långa kravlistorna.

Specificera målet med ert digitala verktyg för lärande

För vad är målet med ett digitalt verktyg för lärande? Att nå ut med relevant kunskap till rätt personer? För oss är svaret självklart: att få så många medarbetare som möjligt att använda verktyget och tillägna sig den kunskap och information ni vill sprida i er organisation.

Vad är en lärande organisation och hur skapar man den? I vår rapport Leda till lärande hittar du svaren.

Ladda ner rapporten!

Hämta rapporten
Bild